Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV

woensdag 29 juni 2022

09:00 - 12:00

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
R.A.M. van der Sande
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Voor de lopende uitbreiding en renovatie op awzi Nieuwe Wetering een aanvullend uitvoeringskrediet van € 1.250.000 beschikbaar te stellen;
  2. Voor de vervanging van een deel van de aanvoerpersleidingen op awzi Bodegraven een uitvoeringskrediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen;
  3. Voor de verbetering van het rioolstelsel vanuit Voorschoten naar awzi Leiden Zuidwest een voorbereidingskrediet van € 390.000 beschikbaar te stellen;
  4. Voor de realisatie van de persleiding Zanderijpolder een uitvoeringskrediet van € 1.800.000 beschikbaar te stellen;
  5. Voor de aanleg van een afvalwatertransportgemaal en -leiding vanuit Valkenhorst naar awzi Katwijk een voorbereidingskrediet van € 700.000 beschikbaar te stellen;
  6. Voor de voorbereidende werkzaamheden voor de bodemsanering op awzi Rijsenhout het nog openstaande voorbereidingskrediet zuiveringscluster 4 van € 575.000 aan te wenden;
  7. Voor de voorbereiding van de 2e fase awzi Leiden Zuidwest € 900.000 van het verleende voorbereidingskrediet 2e fase awzi Leiden Noord aan te wenden;
  8. Aanvullend voor de voorbereiding van de 2e fase awzi Leiden Zuidwest een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen;
  9. De door het College van D&H opgelegde geheimhouding op de geheime bijlage [22.033337] te bekrachtigen, op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid, tot het moment van gunning.

 2. Voorgesteld besluit

  1. De persleiding hoofddorp te vervangen (of te relinen);
  2. De uitvoering te knippen in twee delen: eerst het deel in agrarisch gebied en daarna het deel in
  bebouwd gebied;
  3. Hiertoe een voorbereidingskrediet van € 1,0 mln. beschikbaar te stellen;
  4. In afwijking van de Nota vaste activabeleid de leiding af te schrijven in 35 jaar.

 3. Voorgesteld besluit

  Een beeld te vormen van de nieuwe ontwikkelingen met een effect op het huidige beleid.

 4. Onder dit agendapunt vindt u de op verzoek van het College of VV-leden geagendeerde VV TKN-memo’s.
  Omwille van de vergadertijd wordt niet iedere memo geagendeerd. Alle VV TKN-memo’s leest u in iBabs (in de folder Overzichten) en op onze website (in het menu Overzichten). VV-leden ontvangen daarnaast een e-mail wanneer een nieuw exemplaar is geplaatst.

 5. Nota bene: de D&H-besluitenlijst vindt u in iBabs (in de folder Overzichten) en op de website (in het menu Overzichten).

  Gevraagd besluit:
  - Vast te stellen de notulen van de VV-vergadering op 18 mei 2022;
  - Te bekrachtigen de geheimhouding op het geheime deel van de notulen van de commissie WW van 28 april 2022 op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid.

 6. In het overzicht vindt u de openstaande moties en de moties die zijn afgedaan in de periode tot de vorige vergadering.
  Alle moties  leest u in iBabs (in de folder Overzichten) en op onze website (in het menu Overzichten).

 7. VV - Toezeggingen Cie's en VV

  Titel
  Gebiedsprocessen irt stikstofdossier