Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit

woensdag 14 september 2022

10:00 - 12:00

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
W. de Vries
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de begrotingswijziging van € 0,2 mln zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota.
  2. De begrotingswijziging van € 0,2 mln als volgt te dekken:
   - € 1,1 mln lagere uitgaven in 2022 voor baggeren storten in de reserve baggerwerken;
   - € 0,8 mln hogere dividendopbrengst storten in de reserve schuldreductie;
   - € 2,1 mln onttrekken uit de egalisatiereserves.
  3. Bij de highlights in de buraps en de programmajaarrekening gebruik te kunnen maken van twee kleuren bij een score.
 2. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de rapportages grote projecten.
  2. De geheimhouding op de geheime bijlagen bij de voortgangsrapportages grote projecten Zwanenburg, Piekberging Haarlemmermeer en Haarlem Waarderpolder te bekrachtigen op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid.