Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit

woensdag 15 juni 2022

09:30 - 12:15

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
W. de Vries
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Een beeld te vormen van de nieuwe ontwikkelingen met een effect op het huidige beleid.

 2. Hieronder vindt u de geagendeerde VV TKN-memo’s. Omwille van de vergadertijd wordt niet iedere memo geagendeerd. Alle VV TKN-memo’s leest u in iBabs (in de folder ‘Overzichten’) en op onze website (links in het menu Overzichten). VV-leden ontvangen daarnaast een e-mail wanneer een nieuw exemplaar is geplaatst.

 3. Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de VV TKN-memo ontwerp-peilbesluit Berg- en Daalpolder.

 4. Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de VV TKN-memo Ontwerp-peilbesluit Zwetterpolder.

  VV - Toezeggingen Cie's en VV

  Titel
  Dynamisch peil
 5. Gevraagd besluit:
  - vast te stellen de notulen van de vergadering van de commissie VW&W op 28 april 2022.