Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Waterveiligheid en Waterketen

woensdag 15 juni 2022

12:30 - 15:05

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
H. Van Dijk
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. VV - Toezeggingen Cie's en VV

  Titel
  Beantwoording technische vragen
 2. Voorgesteld besluit

  Een beeld te vormen van de nieuwe ontwikkelingen met een effect op het huidige beleid.

 3. Voorgesteld besluit

  1. Voor de lopende uitbreiding en renovatie op awzi Nieuwe Wetering een aanvullend uitvoeringskrediet van € 1.250.000 beschikbaar te stellen;
  2. Voor de vervanging van een deel van de aanvoerpersleidingen op awzi Bodegraven een uitvoeringskrediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen;
  3. Voor de verbetering van het rioolstelsel vanuit Voorschoten naar awzi Leiden Zuidwest een voorbereidingskrediet van € 390.000 beschikbaar te stellen;
  4. Voor de realisatie van de persleiding Zanderijpolder een uitvoeringskrediet van € 1.800.000 beschikbaar te stellen;
  5. Voor de aanleg van een afvalwatertransportgemaal en -leiding vanuit Valkenhorst naar awzi Katwijk een voorbereidingskrediet van € 700.000 beschikbaar te stellen;
  6. Voor de voorbereidende werkzaamheden voor de bodemsanering op awzi Rijsenhout het nog openstaande voorbereidingskrediet zuiveringscluster 4 van € 575.000 aan te wenden;
  7. Voor de voorbereiding van de 2e fase awzi Leiden Zuidwest € 900.000 van het verleende voorbereidingskrediet 2e fase awzi Leiden Noord aan te wenden;
  8. Aanvullend voor de voorbereiding van de 2e fase awzi Leiden Zuidwest een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen;
  9. De door D&H opgelegde geheimhouding op de geheime bijlage [22.033337] te bekrachtigen, op grond van artikel 37 van de Waterschapswet, juncto artikel 5.1, tweede lid onder letter b van de Wet open overheid, tot het moment van gunning.

  VV - Toezeggingen Cie's en VV

  Titel
  10e besluit inzake dekking MJP
  Doelmatigheidsstudie AWZI Nieuwe Wetering
  Kaders rondom kredietaanvragen
  Specificatie Zanderijpolder
 4. Voorgesteld besluit

  1. De persleiding hoofddorp te vervangen (of te relinen);
  2. De uitvoering te knippen in twee delen: eerst het deel in agrarisch gebied en daarna het deel in bebouwd gebied;
  3. Hiertoe een voorbereidingskrediet van € 1,0 mln. beschikbaar te stellen;
  4. In afwijking van de Nota vaste activabeleid de leiding af te schrijven in 35 jaar.

 5. Voorgesteld besluit

  Het uitvoeringsprogramma energieneutraliteit 2.0 vast te stellen.

  VV - Toezeggingen Cie's en VV

  Titel
  Financiering vergister
  Gebruik van CO2-prestatieladder
  Invulling ontwerpers Limes Bubble Barrier
 6. Hieronder vindt u de geagendeerde VV TKN-memo’s. Omwille van de vergadertijd wordt niet iedere memo geagendeerd. Alle VV TKN-memo’s leest u in iBabs (in de folder ‘Overzichten’) en op onze website (links in het menu Overzichten). VV-leden ontvangen daarnaast een e-mail wanneer een nieuw exemplaar is geplaatst.

 7. Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de VV TKN-memo Route naar klimaatneutraliteit.

  VV - Toezeggingen Cie's en VV

  Titel
  Relatie tussen minder water naar zuiveringen en vermindering van broeikasgassen
 8. Voorgesteld besluit:
  - Vast te stellen het verslag van de vergadering van de commissie Waterveiligheid en Waterketen van 28 april 2022;
  - Vast te stellen het verslag geheim deel commissie WW van 28 april 2022 waarop door het College van D&H geheimhouding is opgelegd.

  NB het voorstel aan de VV op 29 juni 2022 is om de geheimhouding op het verslag geheim deel commissie WW van 28 april 2022 te bekrachtigen.