Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

woensdag 15 juni 2022

15:30 - 16:50

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
C.H.C. van Steensel
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

  1. Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Mede in verband met de maximaal beschikbare ruimte voor belanghebbenden, dienen zij dit kenbaar te maken tot uiterlijk dinsdag 14 september 2021, 18:00 uur per e-mail aan: bestuur@rijnland.net.

  2. Voorgesteld besluit

    Een beeld te vormen van de nieuwe ontwikkelingen met een effect op het huidige beleid.

  3. Onder dit agendapunt vindt u de VV TKN-memo’s en/of beantwoording bestuursvragen die op verzoek van het college zijn geagendeerd. Reden hiervoor is om de gelegenheid te kunnen bieden aan eventuele inhoudelijke discussie.

    Niet iedere memo wordt geagendeerd omwille van de vergadertijd. Wel worden alle VV TKN-memo’s per mail gedeeld en u kunt deze terug vinden in iBabs (in de folder Overzichten) en op onze website (in het menu Overzichten).

  4. Voorgesteld besluit:
    - vast te stellen de notulen van de commissie BOD op 28 april 2022.