Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

woensdag 14 september 2022

16:00 - 18:35

Locatie
VV-zaal
Voorzitter
C.H.C. van Steensel
Toelichting

Volg de vergadering live of luister deze terug via: https://rijnland.waterschapsinformatie.nl

Agendapunten

 1. Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Mede in verband met de maximaal beschikbare ruimte voor belanghebbenden, dienen zij dit kenbaar te maken tot uiterlijk dinsdag 14 september 2021, 18:00 uur per e-mail aan: bestuur@rijnland.net.

 2. Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de begrotingswijziging van € 0,2 mln zoals opgenomen in bijlage 1 van deze nota.
  2. De begrotingswijziging van € 0,2 mln als volgt te dekken:
   - € 1,1 mln lagere uitgaven in 2022 voor baggeren storten in de reserve baggerwerken;
   - € 0,8 mln hogere dividendopbrengst storten in de reserve schuldreductie;
   - € 2,1 mln onttrekken uit de egalisatiereserves.
  3. Bij de highlights in de buraps en de programmajaarrekening gebruik te kunnen maken van twee kleuren bij een score.
 3. Voorgesteld besluit

  1. Te verkopen het bloot-eigendom van met erfpacht belaste percelen gelegen aan de Haarlemmerstraatweg 1 te Oegstgeest tegen een verkoopprijs van € 768.000,--, kosten koper met een uiterlijke levering van 1 december 2022;
  2. De netto verkoopopbrengst ten gunste te brengen van het exploitatieresultaat van het jaar van verkoop.