Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - Toezeggingen Cie's en VV

Specificatie Zanderijpolder

ID

485

ID Babs
Titel

Specificatie Zanderijpolder

Agendapunt
VV - commissie Waterveiligheid en Waterketen 2022 (4.1. Kredietaanvragen waterketen met korte presentatie portefeuillehouder)
woensdag 15 juni 12:30 tot 15:05
VV-zaal
Indiener(s)
  • B.F. Revet (50Plus)
Toezegging

Dhr. Revet geeft aan dat bij de argumenten staat: ‘4.1 Door samenwerking met gemeente leidt tot minder maatschappelijke kosten. De voorbereiding/maken ontwerp, aanbesteding, uitvoering en toezicht wordt door de gemeente aanbesteed en uitgevoerd door één adviesbureau en één aannemer. Dit leidt tot efficiency.’. 50PLUS had liever een door de gemeente begroot bedrag gezien (lumpsum) waarmee Rijnland instemt. Hij vindt de specificatie verbazingwekkend en overbodig of ‘zijn we aan het dubbel rekenen?’, daarbij verwijzend naar de vermelde ingenieurskosten e.d.

De portefeuillehouder verzoekt de heer Revet zijn vragen over de Zanderijpolder als technische vraag in te dienen.

Portefeuillehouder

J.B. Knapp

Deadline
Medewerker
Stand van zaken

Tot op heden zijn geen technische vragen ingediend. De kredietaanvragen zijn vastgesteld in de VV van 29 juni. Om die reden wordt deze toezegging als afgedaan gemarkeerd.

Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening