Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

VV - Toezeggingen Cie's en VV

VV via Burap actief informeren inzake knelpunten peilbesluiten

ID

517

ID Babs
Titel

VV via Burap actief informeren inzake knelpunten peilbesluiten

Agendapunt
VV - commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit 2023 (4.2. VV TKN-memo Ontwerp-peilbesluit Kooipolder)
woensdag 18 januari 10:00 tot 12:00
VV-zaal
Indiener(s)
  • H. van der Kaap (PvdD)
  • S. Dewkalie (Water Natuurlijk)
Toezegging

Mw. Dewkalie stelt de volgende vragen: waarom is de VV vanaf 2016 niet geïnformeerd over het niet uitvoeren van het VV-besluit, verwijzend naar de actieve informatieplicht van D&H? Zijn er nog meer knelpunten bij de uitvoering van peilbesluiten waarover de VV geïnformeerd zou moeten worden? Zij roept D&H op om de VV actief te informeren over besluiten die niet worden uitgevoerd (mag via de Burap of een mail) zodat de VV haar controlerende taak kan waarmaken. De heer Van der Kaap vindt ook dat de VV actief dient te worden geïnformeerd.

Hoogheemraad Von Faber kan zich voorstellen dat in een bijlage bij de Burap of iets dergelijks over polders en onderwerpen met knelpunten (die 5% als voorbeeld) in het vervolg uitleg wordt gegeven. Hij wil de Burap inzetten om nadere toelichting te geven over ‘de 5%’ en daarmee de VV dus actief te informeren.

Portefeuillehouder

Meerdere

Deadline

19-4-2023

Medewerker

Vries, J. de

Stand van zaken

De heer Von Faber heeft aan de stellers van de burap verzocht de gevraagde informatie in een volgende burap te verwerken. Hij draagt dit ook over aan de nieuwe portefeuillehouder. Het voorstel is om daarmee de toezegging als afgedaan te beschouwen.

Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)